HALFEN - Da können Sie sicher sein

Szavatosság

A jelen méretezési programok a németországi, langenfeldi HALFEN GmbH termékei. A programok szerzői jog által védettek, valamennyi jog fenntartása mellett. A programokat kizárólag teljes körűen szabad installálni, azok összes komponensével együtt. A programok vagy azok részkomponenseinek módosításához előzetesen ki kell kérni a szerző hozzájárulását.

Utalni szeretnénk arra, hogy a technika jelenlegi állása szerint nem zárható ki teljes körűen hibák fellépése a szoftverprogramokban. A Halfen GmbH ezért nem vállal felelősséget a jelen szoftverek használatával kapott méretezési eredmények teljes körű hibátlanságáért. A felhasználó figyelmét külön felhívjuk arra, hogy ellenőrizze a bevitt értékeket és a méretezési értékeket. Felhívjuk a felhasználó figyelmét arra is, hogy az érvényes dokumentumok (szabványok és hatósági engedélyek) alapján az értékek plauzibilitását vizsgálja felül.
A szoftver segítségével kiszámított méretezési eredményekért egyedül a felhasználó viseli a felelőséget!